<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9152441\x26blogName\x3dCogs+can+think.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://thom-holwerda.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://thom-holwerda.blogspot.com/\x26vt\x3d8258350254109649107', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Cogs can think.

I'm a mere, tiny, insignificant cog in a whole clockwork of stupidity.
The little cog that wanted to break free, I am.

Wat een losgeslagen onzin

Ik heb net een best lange tijd gekeken naar het Anti-Terrorisme debat in de Tweede Kamer. Wat een afgrijselijke schertsvertoning.

Betalen wij daaraan onze belastingcenten? Aan een stelletje populisten dat nu al maanden lang loopt te ouwehoeren over een non-issue als terrorisme? Er wordt een nogal grof-gebekte filmmaker voor z'n flikker geschoten en meteen hebben we het over "het internationale terrorisme in Nederland" en meteen is elke Moslim een terrorist en meteen moeten we "ze met harde handen aanpakken" en meer van dat soort populistisch gezeik.

Rot toch op.

Hebben we het wel eens over de Veluwe gehad? Weet je wat voor Christen extremisten daar wonen? Ooit wel eens afgevraagd waarom het suicide-cijfer in Christen-extremistische gemeenschappen zo hoog is? Waarom er daar zoveel psychische problemen zijn? We hebben verdomme een partij in ons parlement dat vrouwen niet toestaat om lid te worden!!!!!! Nee, want het Christendom is heilig in dit land. De Islam daarentegen-- daar kunnen dat stelletje populisten als Wilders en de rest makkelijk zieltjes mee winnen onder het simplistische deel van de Nederlandse bevolking. Bravo, ik hoop dat jullie met julliezelf overweg kunnen. Zieltjes winnen door de Moslim gemeenschap over 1 kam te scheren. Dus, over de ruggen van anderen stemmen trekken. Losers.

Er wordt nu al maanden geluld over anti-terrorisme maatregelen. Het kost ons klauwen vol geld dat naar mijn mening beter kan gaan naar de zorg en de ouderen. Maar vooral: dat geld kan beter besteend worden aan meer politie op straat, meer camera-toezicht, et cetera. Want dat is de criminilateit waar de mensen in dit land mee te maken hebben: straatroof, kleine criminaliteit en meer van dat soort ongein. Terrorisme is mpraktich non-existant in dit land. Wij zijn geen target.

Ik wil dat er gewerkt wordt aan de echte problemen in Nederland, in plaats van ze te maskeren met gelul over het internationale terrorisme. Kan me daar zo ontzettend pissig over maken, niet te kort. Wilders voorop-- ik maak me serieus zorgen over de mentale capaciteiten van die man. Vandaag zei hij in het debat: "De 150 die de AIVD in de gaten houdt, die moeten we preventief oppakken, ook al staan ze niet onder verdenking." Wat is dat voor extremistisch gelul, Wilders? Als ik je goed begrijp, moeten we mensen maar gaan oppakken at will. Juist ja. Ben je wel helemaal lekker??

Maar goed, ik weet wel waarom Wilders dat soort onzin uitkraamt. Het is tenslotte wat het volk wil horen.

---

De enige rationele deelnemer aan dit debat was, zoals altijd, de heer Rouvoet van de ChristenUnie. Hij plaatste de zaken wat meer in perspectief. Hij deed ook niet aan populisme, zoals de anderen aldaar wel deden. Het is niet voor niets dat deze man als de beste politicus van het jaar is gekozen. Hij is genuanceerd, heeft respect voor de mensen om hem heen en schreeuwt niet van alles om zieltjes te winnen (best leuk, een christen die niet probeert zieltjes te winnen). Als dit zo doorgaat, als alle andere partijen buiten de realiteit blijven staan, dan is mijn keus voor de volgende verkiezingen meer dan duidelijk.

Heeft hij toch een zieltje gewonnen.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

1:22 AM, by Blogger kredietlenenhypotheken

Hallo,

Ambitie Begint Niks. Helaas.

Wanneer u krediet nodig heeft of een hypotheek?

Of gewoon krediet of een persoonlijke lening, dan zou het kunnen zijn dat de bank doet waar ie gemaakt voor is.

Want, wat doet de bank?

Zelfs voor een doorlopend krediet of voor goedkope hypotheken dan...

Laat hij U meestal zitten.

Het service niveau kan omhoog vindt ik.

Probeer maar eens geld te storten op andermans rekening.

Kan niet!

Wat nou kan niet?

Helaas maar waar. Gaat u lekker zitten.    3:11 AM, by Blogger alberthaanstra

Hi Blogger ,

Heb jij wel eens een hypotheek bij Afab gehad? Ik heb namelijk gehoord dat ze de tweede in Nederland zijn op het gebied van hypotheken
Dat lijkt me trouwens niet zomaar.
Ik hoop de ervaringen snel te lezen.

Groeten,

Albert Haanstra    10:24 AM, by Anonymous financiering

Hallo Blogger ,

Wat een mooi blog heb je hier! Succes ermee!

Groetjes Albert hypotheek
Van Leeuwenhoek Lyceum, Hoofddorp.    » Post a Comment