<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9152441\x26blogName\x3dCogs+can+think.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://thom-holwerda.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://thom-holwerda.blogspot.com/\x26vt\x3d2507670256471114478', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Cogs can think.

I'm a mere, tiny, insignificant cog in a whole clockwork of stupidity.
The little cog that wanted to break free, I am.

Born In The USAWat een topdag vandaag!!!

Ten eerste vanochtend in de 51 van CS naar de VU: Ik ga zitten, kijk voor me uit en zie verderop in de coupé mijn object of desire staan: Mopsie!! Ik wist niet eens dat pedagogiek ook Neuropsychologie moeten volgen! Damn, wat is ze toch leuk... Ik heb naast d'r gelopen :P Haha ben net 13... Hoe dan ook.

De les was ook onwijs leuk-- ik had het eerste college Neuro laten schieten i.v.m. statistiek, dus het was mijn eerste college vandaag. De prof is echt een held-- nu al een legende bij mij. Fantastisch vak!

Na school naar het CWI geweest voor nieuw werk (i.v.m. mijn uithuisgaanplannen), en heb een ontieglijke lijst meegekregen om door te spitten. Wort nog leuk. Vervolgens heb ik een nieuwe CD gekocht: "Greatest Hits" van Bruce "The Boss" Springsteen. Heb veel bewondering voor The Boss. Veel mensen kennen hem maar van twee nummers: "The Streets Of Philadelphia" en "Born In The USA". Hij heeft echter nummers die veel meer waardering genieten onder echte muziekliefhebbers; zijn albums "The River" en "Nebraska" behoren tot de absolute top van de muziekwereld. Ik heb ze allebei op LP :).

Maar ik wil het even hebben over "Born In The USA". Veel mensen denken dat dit nummer een patriotistisch Amerikaans nummer is-- dit is echter een van de grootste misverstanden uit de muziekgeschiedenis. Ik zal de text even printen alhier:

"Born down in a dead man's town
The first kick I took was when I hit the ground
You end up like a dog that's been beat too much
Till you spend half your life just covering up

Born in the U.S.A.
I was born in the U.S.A.
I was born in the U.S.A.
Born in the U.S.A.

Got in a little hometown jam
So they put a rifle in my hand
Sent me off to a foreign land
To go and kill the yellow man

Born in the U.S.A.
I was born in the U.S.A.
I was born in the U.S.A.
I was born in the U.S.A.
Born in the U.S.A.

Come back home to the refinery
Hiring man says "Son if it was up to me"
Went down to see my V.A. man
He said "Son, don't you understand"

I had a brother at Khe Sahn fighting off the Viet Cong
They're still there, he's all gone

He had a woman he loved in Saigon
I got a picture of him in her arms now

Down in the shadow of the penitentiary
Out by the gas fires of the refinery
I'm ten years burning down the road
Nowhere to run ain't got nowhere to go

Born in the U.S.A.
I was born in the U.S.A.
Born in the U.S.A.
I'm a long gone Daddy in the U.S.A.
Born in the U.S.A.
Born in the U.S.A.
Born in the U.S.A.
I'm a cool rocking Daddy in the U.S.A."


Dit nummer levert dus grote kritiek op de Vietnam oorlog; maar ook op de Amerikaanse maatschappij in zijn geheel. Absoluut een van mijn beste nummer ooit gemaakt.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

2:19 PM, by Blogger 性爱

I am totally nude come see me. Take a bit for all pics and movies to load.

Why do I do this I like to make men blow their jiz in their pants.

Visit me.性爱    8:11 PM, by Blogger naamringtones

Hallo Blogger ,

Had jij al gehoord van de nieuwste ringtones? Dit gaat over de nieuwste rage voor ringtones

Namelijk... Een ringtone met je eigen naam!

Hoor je eigen naam in een ringtone! Klik op de ringtones als je je naam wilt horen!

Echt grappig man!

Groetjes Albert.    6:58 AM, by Anonymous Anonymous

Bedankt voor de interessante informatie    » Post a Comment