<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9152441\x26blogName\x3dCogs+can+think.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://thom-holwerda.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://thom-holwerda.blogspot.com/\x26vt\x3d2507670256471114478', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Cogs can think.

I'm a mere, tiny, insignificant cog in a whole clockwork of stupidity.
The little cog that wanted to break free, I am.

Alleen maar goed nieuws...

Drie keer goed nieuws!

 • Ik heb mijn hertentamen onderzoeksmethoden I gehaald! Je mocht maximaal 25 fout hebben en ik had er... Juist, geheel in Thommie™ Style, 25 fout;

 • Mijn vaders operatie is goed gegaan! Hij lag er nog pittig versuft bij toen ik er was vanavond, dat wel;

 • Mijn statistiek leren gaat goed!
 • « Home | Next »
  | Next »
  | Next »
  | Next »
  | Next »
  | Next »
  | Next »
  | Next »
  | Next »
  | Next »

  10:39 AM, by Blogger sugarfreespider

  Lekker dat het weer zo goed gaat, ook met je vader & moeder :)
  Ik móest gewoon nog even laten weten dat ik ook ben 'gegrepen' door Fiona Apple...wow gast, wat mooi!
  Vooral 'Limp' vind ik nu geweldig. Ik blijf zeker nog lang door luisteren. Bedankt voor het nieuwsgierig maken ;)

  Liefs      10:59 PM, by Blogger Thom Holwerda

  Goede muziek he? Ben d'r zelf nog steeds van onder de indruk... Eigen stijl en eigen ding. Uniek! Vindt zelf "Never Is A Promise" haar mooiste nummer-- ook "I Know" komt hoog :)

  X      5:33 AM, by Blogger krediet

  Hallo Blogger,

  Heeft u een printer? Zo ja, dan biedt ik u een printer cartridge aan voor nul euro!

  Ja u leest het goed een gratisinkt cartridge

  Dus, kom op, print vanaf nu helemaal gratis!

  Met vriendelijk groet,

  gratis cartridge      7:01 PM, by Blogger alberthaanstra

  Hi Blogger ,

  Heb jij wel eens krediet bij Afab gehad? Ik heb namelijk gehoord dat ze de tweede in Nederland zijn op het gebied van kredieten
  Dat lijkt me trouwens niet zomaar.
  Ik hoop de ervaringen snel te lezen.

  Groeten,

  Albert Haanstra      1:52 AM, by Anonymous kredieten

  Hallo Blogger ,

  Wat een mooi blog heb je hier! Succes ermee!

  Groetjes Albert hypotheken
  Van Leeuwenhoek Lyceum, Hoofddorp.      » Post a Comment