<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9152441\x26blogName\x3dCogs+can+think.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://thom-holwerda.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://thom-holwerda.blogspot.com/\x26vt\x3d2507670256471114478', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Cogs can think.

I'm a mere, tiny, insignificant cog in a whole clockwork of stupidity.
The little cog that wanted to break free, I am.

Mijn jaarwisselingJaja, tijd voor een gedetailleerder verslag van m'n jaarwisseling.

31 December 2004

"We are the sultans of swing" (1)

Ik heb de dag zelf heerlijk relaxed doorgebracht thuis, beetje TV, beetje muziek (had dus de nieuwe van U2 gekocht), beetje computer, beetje stad, beetje alles. 's Avonds hebben mijn ouders en ik de laatste aflevering van Top 2000 A Go Go gekeken, waarin de top van de Top2000 ter sprake kwam-- dus ook het beste nummer ooit gemaakt ("Hotel California"), maar ook andere nummers die zeer dicht tegen de perfectie aanleunen (bijv. "Sultans Of Swing" (Dire Straits, dat gitaarspel... Fenomenaal), of wat dacht je van het bijzondere "Another Brick In The Wall" (Pink Floyd, uiteraard, wat anders)). Was leuk :).

Daarna hebben we de "oudejaarsconference" gekeken. En zoals altijd waren Lebbis $ Janssen weer zeer goed in het scoren van goedkope maar toch leuke grappen. Tijd voor weer eens grote-mensen conference. De Kopspijkers special erna was veel leuker, heb erg veel gelachen.

1 Januari 2004

"Hey little girl is your daddy home, did he go and leave you all alone" (2)

Na de gebruikelijke Champagne en gelukswensen naar mijn ouders, besloot ik richting de Loutertjes te gaan. Daar even de familie mijn gelukswensen gebracht, Erik Jan was er uiteraard ook. We besloten naar Tom te gaan om even bij de Admiraaltjes ook onze gelukswensen te brengen. Na een drankje aldaar, gingen we terug naar huize Louter, om te, jawel, Ezelen!! Echt een legendarisch spel is dat! En wij wisten het nog legendarischer te maken: alle opdrachten eindigden met: "...in je blote reet!". Dus een van de opdrachten van Tom: "Drink een glas 7-Up leeg... In je blote reet!!" Typisch dat vooral Mark er errug veel plezier in had :P. Ik was maar 1 keer de lul, en ik moest "Tien keer opdrukken buiten... In je blote reet!!". Dit deed ik dan ook-- schaamte kent een man niet :). Al drinkend en kaartend werd het steeds later-- en met de volgende beproeving in het vooruitzicht besloten we het niet al te laat te maken.

De volgende middag was het zover. Het moment waar wij allen met vrees (behalve Oscar dan) en moed naar uitkeken: de Nieuwjaarsduik in Egmond!!!! Zoals ik in m'n vorige post al zei, het was legendarisch!! Drie keer, als echte mannen, zijn we de zee ingegaan-- mijn poten vroren d'r af, maar ik bleef overeind! Fier zult gij het vriezende water trotseren! Manmanman wat waren (en zijn!) we toch stoer. Ik ben alleen vergeten "Bad boys, bad boys what'cha gonna do when they come for you" te zingen (doe ik vaak als we te zee gaan in de zomer), maar goed, 't kon de pret niet drukken! Daarna zijn we nog met z'n allen wat gaan drinken, en toen was het wel weer mooi geweest.

's Avonds moest er immers nog uitgegaan en gefeest worden! Het gebruikelijke nieuwjaarsbal was weer erg gezellig-- vooral erg leuk dat Mascha er was! Wij waren wat laat omdat we (weer) aan het Ezelen waren, maar al sms'nd vonden Mas en ik elkaar (Ik werd nog tijdens het kaarten opgeschrikt door m'n sms-bliepje)(wat klinkt dat "vonden we elkaar" zwaar... Niet de bedoeling!). Het was erg gezellig! Veel gelachen en zelfs nog een beetje gepraat, al is dat lastig in Bolle. Alleen beetje jammer dat de tafels opeens off-limits zijn daaro, rare actie opeens. Maar goed, ook dit drukte mijn pret niet dit nieuwjaar! Op de weg terug lopend naar huis besloten we nog even met z'n allen bij de Loutertjes te gaan zitten. Dit zitten sloeg zoals gewoonlijk weer eens helemaal nergens op-- het ontaarde in het continu tegen elkaar zeggen dat we onze bek moesten houden :P. Ontzettend gelachen! Oh, en Tom, je moet je bek houden!

2 Januari 2005

"Ground control to major Tom: commencing countdown, engines on" (3)

Dit was een dag van relaxed uitrusten en bijkomen. Heb eigenlijk de hele dag niks gedaan. 's Avonds vroeg Renate of we samen een film konden kijken, en ik had daar wel zin in. Ik haalde Renaat op, en ze was ook voor het eerst in Warmenhuizen, en dus ook voor t eerst bij mij thuis. We hebben erg gelachen, Monthy Python: The Meaning Of Life gekeken, en ook nog wat NUHR. We hebben erg lang gepraat, nog tot een uur of twee. Toen bracht ik d'r maar eens naar huis, want ik moest tenslotte weer te werk de volgende dag.

Renaat, het was gezellig, en het gaat goed met je vlinderfamilie :P. Moeten we vaker doen-- volgende keer moet Sas ook komen! Oh, en het viel me echt wel op dat je haar niet los was, haha. Ik hoop dat de dingen waarover we gepraat hebben snel verleden tijd zullen zijn, dat we het daar niet meer over hoeven te hebben. Je verdient zo'n behandeling (je weet wat ik bedoel) echt niet.

3 Januari 2005

"Nobody on the road, nobody on the beach. I feel it in the air, the summer's out of reach. Empty lake, empty streets, the sun goes down alone. I'm drivin' by your house, though I know you're not at home" (4)

Moest vandaag werken, het was weer de tijd voor de inventarisatie, dus de winkel was dicht. Alles tellen, tellen en tellen en tellen en tellen en tellen en... Nou ja je snapt me. Een voordeel: kon nu eindelijk vloeken in de winkel, er waren toch geen klanten.

's Avonds had ik met Erik Jan en Marcel en Oscar afgesproken om een film te gaan kijken. Dit deden we dan ook :P. We huurden "The Dawn Of The Dead", echt een legendarisch goede film. Niet te kort! Zombies snipen op heerlijk vrolijke chillmuziek, echt fantastisch.

----

Al met al een zeer geslaagde jaarwisseling, en ik hoop dat ik dat volgend jaar en alle jaren daarna zo weet te houden.

---

(1) "Sultans Of Swing", Dire Straits;
(2) "I'm On Fire", Bruce Springsteen;
(3) "Space Oddity", Davied Bowie;
(4) "Boys Of Summer", Don Henley.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Post a Comment