<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9152441\x26blogName\x3dCogs+can+think.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://thom-holwerda.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://thom-holwerda.blogspot.com/\x26vt\x3d8258350254109649107', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Cogs can think.

I'm a mere, tiny, insignificant cog in a whole clockwork of stupidity.
The little cog that wanted to break free, I am.

Dagje naar Hilversum--Kroymans BV

Vandaag was het dan zover! De grote dag waar ik al weken, zo niet maanden, naar uitkeek. De grote dag dat ik en Marcel naar Hilversum zouden gaan, naar Kroymans, BV. Kroymans?

Ja, Kroymans.

De mensen die bij die BV werken zijn hele gelukkige mensen. Echt waar. Zeker weten. Kroymans verkoopt Jaguars. Kroymans verkoopt Maserati's. Kroymans verkoopt Ferrari's. Kroymans verkoopt Aston Martins.

De tijd van woorden is voorbij. Ik heb een Aston Martin DB9 aangeraakt. Ik heb een Ferrari Enzo gevoeld (autootje ter waarde van 1 miljoen dollar). Tijd voor foto's, niet? Brace yourself (je kan de fotos groot maken door erop te clicken).

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Dit is 'm dus. De auto waarvoor ik heen ging. De Aston Martin DB9. Er stond er zelfs eentje buiten in de regen. Mijn Micra heeft er vlakbij mogen staan. Mijn Micra voelde als nieuw erna. Echt.

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Het peperdure interieur van de DB9. Geen plastic. Veel puur kristal. Echt handgestikt leer. Onbehandeld hout. Een hart dat overuren maakt.

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

:D

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

19 inch lichtmetaal... Dit is een van de vier stukjes rubber van de DB9 die de kracht equivalent aan 456 PK overbrengt op het asfalt... Het mooiste 19" lichtmetaal dat ik ooit in mijn hele leven heb gezien.

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

De DB9 in het zilver. Persoonlijk vindt ik dat een Aston Martin diep donkergroen moet zijn, al kan zwart ook. In andere kleuren is ie net... Goedkoop. Best knap hoe een verkeerde kleur een auto van 200.000 Euro goedkoop kan laten lijken.

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Dit is de duurste Aston Martin, de V12 Vanquish. Deze kost 344.000 Euro. Toch vindt ik 'm minder dan de DB9, eigenlijk alleen omdat deze auto ook onderdelen heeft die niet van AM afkomstig zijn, maar van bijv. Volvo en Ford. Dat vindt ik onnacceptabel in zo'n dure auto. Toch is deze Vanquish zeker geen lelijke auto... Sorry, ik moet effe kwijlen.

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Ikke bij de V12 Vanquish. Zie je? Lijkt alsof ik de sleutel in de deur steek en hem openmaak :). Laat me ff dromen, ja??

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Nog een paar mooie naakte vrouwen erbij en ik ben in de hemel :).

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

De motor van een Ferrari 360 Modena.

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Dit is dan Murph's hemel-- alleen z'n Jorien erbij en het is echt compleet :).

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

De Ferrari F40...

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

...en de F50...

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

...en als toetje van de dag deze exclusieve Ferrari Enzo ("F60"). Ik durfde hem niet aan te raken... Deze auto gaat nu van de hand voor ongeveer 1.000.000 dollar.

Al met al een dag om nooit te vergeten. Ziekelijk mooie auto's... Een redelijk lekker ding achter de balie bij de Ferrari-afdeling... "It's such a good sight to see... It's a girl, my lord, in a..." Jaja.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

11:28 PM, by Anonymous Anonymous

Wooooooooow!!! Meer woorden heb ik er niet voor.
Wist je btw dat je een flitspaal kon ontwijken?? Moet je wel 270 km per uur gaan, dan flits hij niet, omdat hij je dan niet ziet ;)
Dikke X    4:52 AM, by Anonymous Rex

Hey ##NAME##, I was glad to come across your blog when I was looking for supercars information. But your blog caught me eye, and is one of the better ones out there. Good blog. Cheers! Rex ##LINK##    » Post a Comment