<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9152441\x26blogName\x3dCogs+can+think.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://thom-holwerda.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://thom-holwerda.blogspot.com/\x26vt\x3d8258350254109649107', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Cogs can think.

I'm a mere, tiny, insignificant cog in a whole clockwork of stupidity.
The little cog that wanted to break free, I am.

...

Dit is een post waarvan ik nooit had gedacht dat ik hem zou maken. Toch moet het.

Bij mijn moeder is borstkanker geconstateerd.

Ugh.

Ja, ze heeft een klein gezwel in haar borst. Die gaan ze verwijderen, daarna bestralen. Dit gezwel is niet eens het echte probleem. Het echte probleem zit misschien in haar oksel.

In haar oksel voelden ze ook een bobbel. Dat is gevaarlijk, omdat daar je poortwachter zit. Dat is een soort filter tegen afval in je lichaam. Zit daar iets, dan zit het door je hele lichaam. Maak van 1 en 1 maar 2, zou ik zeggen.

Dit kan echter ook een ontsteking of iets dergelijks zijn. Er is daar weefsel weggenomen en dat staat nu op kweek. Volgende week dinsdag horen we de uitslag.

Ik ben bang.

Mijn ouders, ik, m'n broers; verslagenheid top. We weten niet wt we ermee moeten. Dit komt als een uber-donderslag bij een uber-blauwe hemel. Het treft altijd de mensen die het het minst verdienen. KUT.

Mijn lieve vriendinnen stonden weer klaar. Dank, uiteraard, maar dat weten jullie zelf ook. Dikke kus.

---

Heb vanavond de auto gepakt. The Pop Hits van Roxette erin gedaan. Een stuk gereden. "Sleeping In My Car". "The night is so pretty and so young/the night is so pretty/and so very young". Ja. Dat is ze zeker.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

10:33 PM, by Anonymous Anonymous

Ik wens jou en je familie veel sterkte. en beterschap voor je moeder

Andre    9:27 PM, by Anonymous Anonymous

Hé lieverd. ik leef met jullie mee en ik wens jullie heel veel sterkte.
Dikke X Sassaaa    9:35 PM, by Blogger Thom Holwerda

Dankje babe, dat kunnen we zeker wel gebruiken...! Veel meer kunnen we niet doen...

Dikke X    4:57 PM, by Blogger sugarfreespider

Hmm...dacht weer eens even leuk je blog te checken, gezellige verhaaltjes lezen, lees ik je één na laatste post; damn. Wat moet zoiets raar aanvoelen, vreemde sfeer in huis etc.
Ik wens je (en je moeder, rest van fam. natuurlijk) heel erg veel sterkte.

Deze is voor jou:
(klik eerst de link of kopieër als niet lukt, muziekje)

http://lofi.mp3search.ru/lofi/97/97238.mp3

Tori Amos, Jackie's Strength


A bouvier till her wedding day
Shots rang out
The police came
Mama layed me on the front lawn
And prayed for Jackie's strength
Feeling old by 21
Never thought my day would come
My bridesmaids getting laid
I pray for Jackie's strength

Make me laugh
Say you know what you want
You said we were the real thing
So I show you some more and I learn
What black magic can do
Make me laugh
Say you know you can trun
Me into the real thing
So I show you some more
And I learn

Stickers licked on lunch boxes
Worshipping David Cassidy
Yeah I mooned him once
On Donna's box
She's still in recovery
Sleep-overs Beene's got some pot
You're only popular with anorexia
So I turn myself inside out
In hope someone will see

Make me laugh
Say you know what you want
You said we were the real thing
So I show you some more and I learn
What black magic can do
Make me laugh
Say you know you can trun
Me into the real thing
So I show you some more
And I learn

I got lost on my wedding day
Typical the police came
But virgins always get backstage
No matter what they've got to say
If you love enough you'll lie a lot
Guess they did in Camelot
Mama's waiting on my front lawn
I pray
I pray
I pray
For Jackie's strength

Make me laugh
Say you know what you want
You said we were the real thing
So I show you some more and I learn
Jackie's strength


Liefs, Wendy    8:47 PM, by Blogger Thom Holwerda

Dankje, erg lief van je. T gaat nu wat beter, ook omdat je wel kan gaan lopen stressen enzo maar daar heb je toch geen ene reet aan. We wachten t gewoon af, meer kunnen we ook niet doen.

Dank, nogmaals, je bent een schat :)    11:29 AM, by Anonymous Anonymous

phone computer internet call
Hi, great blog by the way - didn't think you'd mind me posting this anonymously - as you do allow anonymous posts ;-).

Anyone tried this Skype program yet for free telephone calls over the internet? A guy at work uses it all the time and because he signed all his friends and relatives up he saves a fortune on his calls. Might be worth a go.

Good luck with the blog


.    10:05 AM, by Anonymous Anonymous

I should notify my girlfriend about it.    » Post a Comment