<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9152441\x26blogName\x3dCogs+can+think.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://thom-holwerda.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://thom-holwerda.blogspot.com/\x26vt\x3d8258350254109649107', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Cogs can think.

I'm a mere, tiny, insignificant cog in a whole clockwork of stupidity.
The little cog that wanted to break free, I am.

Yes!!! Het mag!!!To: slakje@quicknet.nl
From: info@astonmartin.nl


Geachte heer Holwerda,

Hierbij willen wij u uitnodigen om een keer bij ons de showroom te komen kijken naar onze auto's.
Het is geen enkel probleem als u foto's wilt maken van deze auto's.

Vertrouwende u hierbij naar wens te hebben geinformeerd, verblijf ik,

met vriendelijke groet,
Kroymans Aston Martin B.V.

Y.A. van Werven - Lycklema
Sales Support
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

2:48 PM, by Blogger sugarfreespider

Hoe vet! (gezien de post in het prachtige Nederlands is, mag ik ook even). Hoe ziet zo'n bolide eruit?    3:02 PM, by Blogger Thom Holwerda

De voorkant:

Click.

En de achterkant:

Clickerdeclick.

Dat zijn dan 12 cilinders in V vorm, met 456 PK, 0-100 in 4.6 seconden, en een topsnelheid van 302 km/u. Andere leuke details: niks in deze auto is van plastic; de startknop en de asbak bijvoorbeeld zijn van puur kristal. Het gedeeltelijk houten interieur is onbewerkt, dus het voelt aan als echt hout (zonder zo'n debiele glanslaag). In de tijd dat men in de Aston Martin fabriek de chromen deurstijlen maakt rollen er een paar honderd Porsches van de lopende band. De auto wordt geheel met de hand gemaakt door 1 persoon. Voor dit grapje betaal je kaal 202000 Euro. Zo ongeveer een klein rijtjeshuis...

Mijn droomauto :).    8:25 PM, by Blogger sugarfreespider

De klik geeft geen gewenst resultaat!    9:12 PM, by Blogger Thom Holwerda

http://files.conceptcarz.com/img/Aston%20Martin/aston_martin_db7_qq_detroit_04_km_01.jpg

asje :)    12:02 PM, by Blogger sugarfreespider

Whoot! Ziet er inderdaad vet uit. Wanneer ga je heen?    1:15 PM, by Blogger Thom Holwerda

Weet nog niet. Wou vandaag gaan, meer ik ben echt onwijs ziek nu (fikse griep), en als alles tegenzit zou ik nie eens kunnen feesten dit weekend...

Kuhuuut...    11:45 PM, by Anonymous Anonymous

well i dunno what its about Thom but it sounds like some type of accteptance letter
so good job Thom
-Tech^    » Post a Comment